سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
0

مشاوره قبل ازدولج

~
1

خواستم دلش برام تنگ بشه

~
1

فراموش کردن بعد از جدایی

~
1

رابطه با دوست دختر

~
1

مسایل قبل ازدواج

~
1

ازدواج یا دوستی

~
0

ازدواج با مطلقه

~
1

رابطه قبل از ازدواج

~
1

رابطه با پسر

~
1

ازدواج با خانمی که پیش از من رابطه داشته

~
1

درمان ریزش مو

~
1

عاشق شدن مردی متاهل

~
1

بعد از جدایی

~
1

دوستی قبل از ازدواج

~
1

اختلاف نظر گزینه مورد نظرم و خانواده من

~
3

خواستگاری

~
1

دوستی قبل ازدواح ًصیغه

~
1

سردرگميً و خيانت با وجود علاقه شديد به نامزدم

~
1

رابطه قبل از ازدواج

~
1

علاقه شدید دختر

~
1

ازدواج با زن مطلقه

~
1

عدم علاقه به خواستگار

~