سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

دوستی با دختر

~
1

برگشت دوباره

~
1

مشاوره عاطفی و جنسی

~
1

رابطه من و …

~
1

مشکل با دوست پسر

~
1

ترس از بیرون رفتن

~
1

درخواست کمک

~
1

سختی جدا شدن از رابطه

~
1

دودلی در ازدواج

~
1

رابطه عاطفی با فامیل

~
1

من باید با این شخص ازدواج کنم یا نه!

~
1

شرایط خانواده عروس

~
2

شرایط خانواده عروس

~
1

آیا امکان تغییر اخلاق دختر بعد از عقد هست ؟

~
0

دوستی دختر و پسر

~
2

ازدواج فامیلی

~
1

دروغ

~
1

اخلاق نادرست طرف مقابل در رابطه

~
1

مشاورع

~
1

شروع کردن رابطه دیگر و احساس تنهایی

~
1

مشکل با نامزدم

~
1

جدا شدن ترنس از خانواده

~
Ts
1

عشق مجازی

~
1

چگونه به او بفهمانم که دوستش دارم

~
1

بیان‌ احساسات

~