سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

علاقه به دختر

~
1

اخلاق ورفتار

~
1

مشاوره قبل از ازدواج

~
1

ادامه یا عدم ادامه رابطه دوستی

~
1

مشاوره پیش از ازدواج

~
2

سرد شدن نسبت به طرف مقابل

~
3

زیبایی

~
1

مشاوره قبل ازدواج

~
1

ادامه رابطه یا قطع ارتباط

~
1

افکار منفی و آزار دهنده در رابطه

~
1

رابطه دوستی-جواب سوالتون

~
2

رابطه دوستی

~
1

شکاکیت دوران نامزدی

~
3

رابطه جنسی قبل از ازدواج ، ازدواج

~
0

ازدواج پسر ۲۵ ساله با زن ۲۸ ساله

~
1

خراب شدن رابطه به خاطر غرور و عذاب وجدان

~
10

مشاوری فردی

~
0

تو رابطه باكسي هستم

~
1

مشاوره پیش از ازدواج

~
0

اورژانسی

~
0

مشاوره قبل ازدواج

~
1

ازدؤاج

~
1

جدا شدن سخت شده موندن سختتر

~
1

رابطه دختر وپسر

~
..
1

دونفر پیشنهاد شده به یک نفره برای ازدواج

~