سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

درمان وسواس شمارشی

~
1

نمی تونم خودمو ببخشم

~
1

وسواس

~
4

ازدواج

~
1

خودزشت انگاری

~
1

حق الناس

~
2

حساسیت بیش از حد به حرفهای دیگران

~
2

زودرنج بودن

~
9

وسواس فکری

~
6

وسواس فکری و عملی

~
1

وسواس فكري

~
5

حساس بودن

~
25

دوست دارم بمیرم

~
8

عدم علاقه همسر

~
7

تردید در تصمیم گیری

~
30

بد عاشق شدم خیلی بد(نیاز به مشاوره جدی دارم شاید هم حضوری خیلی جدی هست)

~
5

فکرهای بی خودی

~
2

راهنمايي

~
2

مشکل اجتماعی

~
5

تو رو خدا راهنماییم کنید

~
5

وسواس در خريد

~
4

فکرم خیلی مشغول است

~
3

فکرم خیلی مشغول است

~
1

وسواس شدید در شستشو و پاکی و نجسی

~
1

خستگی روحی

~