سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

حساسیت من

~
1

مشاوره

~
1

مشاوره

~
1

وسواس فکری

~
5

مشکلات بعد از ازدواج

~
1

علاقه عاطفی شدید به همکلاسی

~
1

من بی انرژی و کسل و افسرده ام

~
5

ترس از یکنفر

~
0

شکاک ،وسواس ،

~
8

همسر زودرنج

~
1

حساسیت

~
1

توهین به شعور و شخصیت

~
1

گمان میکنم وسواس فکری

~
3

وسواس شدید

~
2

افسردگي

~
4

درماندگی و افکار خودکشی

~
1

نحوه برخورد با فرد وسواسی

~
1

اظطراب

~
1

گپ دوستانه : فکر وخیال

~
1

وسواس هاس فکری و عملی

~
3

عدم اعتماد بنفس

~
1

دغدغه های ذهنی

~
3

ناتوانی در برقراری ارتباط بادیگران

~
3

زود ناراحت شدن

~
3

اضطراب و وسواس

~