سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

درماندگی و افکار خودکشی

~
1

نحوه برخورد با فرد وسواسی

~
1

اظطراب

~
1

گپ دوستانه : فکر وخیال

~
1

وسواس هاس فکری و عملی

~
1

عدم اعتماد بنفس

~
1

دغدغه های ذهنی

~
3

ناتوانی در برقراری ارتباط بادیگران

~
3

زود ناراحت شدن

~
3

اضطراب و وسواس

~
3

افکار مزاحم

~
1

حساس بودن به رفتار اطرافیان

~
3

حساس

~
3

گریه کردن هنگام دفاع از خودم

~
5

خسته م

~
14

مشکلات خانوادگی

~
14

نشخوار فکری

~
5

وسواس

~
12

ترس و اضطراب شدید همراه نا امیدی از آینده

~
1

درمان وسواس شمارشی

~
1

نمی تونم خودمو ببخشم

~
1

وسواس

~
4

ازدواج

~
1

خودزشت انگاری

~
1

حق الناس

~
2

حساسیت بیش از حد به حرفهای دیگران

~
2

زودرنج بودن

~
9

وسواس فکری

~
6

وسواس فکری و عملی

~
1

وسواس فكري

~
5

حساس بودن

~
14

دوست دارم بمیرم

~
8

عدم علاقه همسر

~
6

تردید در تصمیم گیری

~
24

بد عاشق شدم خیلی بد(نیاز به مشاوره جدی دارم شاید هم حضوری خیلی جدی هست)

~
5

فکرهای بی خودی

~
2

راهنمايي

~
2

مشکل اجتماعی

~
5

تو رو خدا راهنماییم کنید

~
5

وسواس در خريد

~
4

فکرم خیلی مشغول است

~
3

فکرم خیلی مشغول است

~
1

وسواس شدید در شستشو و پاکی و نجسی

~
1

خستگی روحی

~
1

استرس و بي خوابي

~
3

وسواس شستشو

~
1

چند وقته غمگینم

~
5

زياد فكر كردن

~
1

وسواس

~
1

حوصله آدما رو ندارم

~