سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

انتخاب شغل

~
0

پیدا کردن شغل رویاهایتان

~
1

ایجاد شغل

~
1

شغلی

~
0

تست جایگاه اجتماعی

~
2

شغلمو می خواهم بگذارم کنار

~
2

مشاوره شغلی

~
2

ازار شغلی

~
1

شغل

~
1

اهمال کاری

~
3

از دست دادن فرصت شغلی

~
5

مشکل کار

~
10

تغییر رشته از مهندسی به دندان پزشکی

~
2

شغلی

~
1

مشاوره تغییر شغل

~
2

طراحی سایت

~
4

نگرانی شغلی

~
4

تغییر شغل

~
3

تغییر شغل

~
2

شغلی

~
4

بیکاری

~
3

مراکز مشاوره آنلاین

~
1

کسب و کار

~
2

عدم توانایی در انجام کار

~
3

مشکلات شغلی

~
2

کار در تهران یا در شهرستان؟

~