سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

بی رحمی،زورگو ،بی تفاوتی،خساست،ظلم ،دست بزن داشتن پدروکثیف و بدون نظافت،محرک عصبی منفی،بیمارروحی،بودن مادر

~
1

مشاوره درمورد بارداری

~
1

تماشای پورن توسط برادر کوچیکم

~
2

k

~
)(
1

هویت جنسی

~
1

خیانت

~
()
1

اعتیاد همسر

~
1

بکارت

~
1

اختلاف

~
1

مریضی شوهرم

~
1

زوج درمانی وافسردگی

~
1

مشکل خانوادگی که این وسط خودم مجبورم حل کنم.

~
1

مشاوره

~
3

ارتباط با مرد متاهل

~
1

اختلاف همسر با مادر شوهر

~
1

عقاید خرافی

~
1

سردی رابطه ام باشوهرم.

~
1

افکار پریشان

~
1

زناشویی

~
1

رابطه سرد شوهرم

~
1

واقعا جوابشون بله هست یانه؟

~
2

خانواده

~
1

واقعا جوابشون چیه

~
1

مشاوره

~
4

مشاوره خانواده

~