سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

4

دعوا بر سر دیگران و اتفاقات گذشته

~
1

دلسوزی در ازدواج

~
2

خیانت

~
1

مشکل زناشویی و خانوادگی

~
1

پدر

~
1

ازار و اذیت توسط اعضا خانواده

~
1

بحث و قهرهای زندگیم زیاد شده

~
2

میترسم اشتباه کنم هیچ راهنمایی ندارم

~
3

نیاز به کمک دارم

~
2

مشاوره خانواده

~
1

سردرگمی

~
11

ارسال پرسش

~
1

بی توجهی همسرم

~
1

مشکل زناشویی

~
1

کمکم کنین

~
1

خیانت خواهر

~
3

من و خانواده

~
1

مشاوره خانواده

~
( )
1

قرص

~
1

رابطه ی عاطفی

~
1

افسردگی

~
1

مشاوره

~
1

مشاوره خانواده

~
1

بی رحمی،زورگو ،بی تفاوتی،خساست،ظلم ،دست بزن داشتن پدروکثیف و بدون نظافت،محرک عصبی منفی،بیمارروحی،بودن مادر

~
1

مشاوره درمورد بارداری

~