سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
6

خیانت

~
3

رابطه مخفیانه پدرم

~
7

خیانت همسرم

~
1

خیانت

~
8

خیانت شوهرم

~
6

خیانت

~
9

خیانت

~
2

بد عاشق شدم خیلی بد(نیاز به مشاوره جدی دارم شاید هم حضوری خیلی جدی هست)

~
3

فردی

~
14

خیانت همسر/زن/

~
5

همسرم خیانت میکند

~
20

خیانت

~
3

میخوام فراموش کنه

~
4

رفتار مشكوك مادرم

~
5

خيانت همسر

~
6

همسر شكاك

~
17

شك داشتن به همسر

~
3

خيانت همسرم

~
10

رابطه همسرم با زن بيوه

~
5

خيانت شوهرم

~
8

تفاوت خیانت

~
6

خیانت همسر

~