سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

دیگر دوستش ندارم!

~
1

لطفا بگید چیکار کنم

~
1

عدم احساس نامزد

~
1

ازدواج

~
1

نامزدی

~
1

تغییر در نوع رفتار

~
1

دلیل بی اعتنایی فرد

~
1

نامزدم بامن ارتباطی ندارد

~
1

آشنايي قبل از ازدواج

~
1

خواستم دلش برام تنگ بشه

~
1

قبل از ازدواج

~
7

آماده نبودن شرایط ازدواج

~
6

سرد شدن رابطه

~
2

رابطه با دوست پسر

~
1

شوخی نامزدم با بقیه

~
1

سرد شدن رابطه

~
4

سرد شدن رابطه قبل ازدواج

~
2

سوال راجع به ادامه رابطه

~
1

پرخاشگری

~
1

ترديد به ادامه ى رابطه

~
3

سردرگمی

~
16

طولانی شدن رابطه قبل از ازدواج

~
1

سرد شدن نامزدم

~
2

سردرگم

~
2

بی اعتمادی

~
3

در کنار همسرم خوشحال نیستم

~
3

تصمیم گیری برای ماندن در رابطه

~
4

سر در گمی

~
8

درخواست راهنمایی

~
5

خانواده

~
9

طولانی شدن رابطه قبل ازدواج

~
1

راهنمایی جهت ازدواج با شخص مورد نظر

~
9

مشکل ازدواج

~
5

رابطه قبل ازدواج

~
2

مونا

~
3

مشکلات رابطه 3 ساله ی من

~
11

رابطه قبل از ازدواج ، انتخاب

~
18

سردي رابطه

~
2

سردي رابطه

~
7

دوستی های امروزی

~
5

طولانی شدن رابطه

~