سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

5

مشاوره

~
1

دوست پسرم سرد شده ازم

~
1

داشتن ارتباط نزدیکتر با دوست پسرم

~
6

چگونه رابطه را در طول چندسال گرم نگه داریم؟

~
0

مشکل در تصمیم گیری

~
1

مشکلات دوران عقد

~
3

مشکل تصمیم گیری

~
1

چالش های پیش رو

~
1

مشاوره قبل از ازدواج

~
1

برای ازدواج پاپیش نمیذاره

~
1

سرد شدن رابطه عاطفی نامزد

~
2

دوستی قبل از ازدواج

~
1

دیگر دوستش ندارم!

~
1

لطفا بگید چیکار کنم

~
1

عدم احساس نامزد

~
1

ازدواج

~
1

نامزدی

~
1

تغییر در نوع رفتار

~
1

دلیل بی اعتنایی فرد

~
1

نامزدم بامن ارتباطی ندارد

~
1

آشنايي قبل از ازدواج

~
1

خواستم دلش برام تنگ بشه

~
1

قبل از ازدواج

~
7

آماده نبودن شرایط ازدواج

~
6

سرد شدن رابطه

~