سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

دوره نامزدی

~
1

سرد شدن رابطه و احساس افسردگی

~
1

مشاوره احساسی

~
1

شرط ازدواج

~
1

آشنایی از طریق فضای مجازی

~
0

ازدواج

~
3

مشاوره ازدواج

~
2

مشاوره

~
1

با دوست پسرم بمونم یا نه؟

~
1

مشکلات عقد

~
3

دوست پسرم وخواستگاری که برام اومده

~
1

ترس از مادر

~
2

سردی رابطه

~
2

قطع رابطه

~
5

مشاوره

~
1

دوست پسرم سرد شده ازم

~
1

داشتن ارتباط نزدیکتر با دوست پسرم

~
6

چگونه رابطه را در طول چندسال گرم نگه داریم؟

~
0

مشکل در تصمیم گیری

~
1

مشکلات دوران عقد

~
3

مشکل تصمیم گیری

~
1

چالش های پیش رو

~
1

مشاوره قبل از ازدواج

~
1

برای ازدواج پاپیش نمیذاره

~
1

سرد شدن رابطه عاطفی نامزد

~