سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

3

همسرم به من احساسي ندارد

~
3

وابستگي بيش از حد به همسر

~
1

وابستگی شدید

~
1

دست بزن داشتن

~
1

ترس از ازدواج

~
1

تنفر از همسر

~
1

اختلاف با همسر

~
3

خيانت همسرم

~
3

همسرم احساسات مسئوليت نداره؟

~
1

همسرم احساسات مسئوليت نداره؟

~
3

مشکلات فردی

~
2

مشکل توهم دوستم

~
2

عصبی و پرخاشگر

~
4

همسرم ميگه طلاق ميخوام

~
3

اختلاف با همسر

~
4

همسرم منو كتك ميزنه

~
6

چطور دوباره به زندگي مشتركمان ادامه دهيم؟

~
3

عاشق همسرم نیستم

~
3

كنجكاوي جنسي پسرم

~
4

احساس ميكنم همسرم دوستم نداره

~
3

حس حسادت

~
10

رابطه همسرم با زن بيوه

~
1

ميگه بايد صبر كنم تا وضع ماليش درست بشه

~
1

روابط جنسی

~
3

رفتار مناسب

~