سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

7

مشاوره برا حل مشکلم

~
4

نمی دونم دوستیمو ادامه بدم یا نه؟:(

~
6

روابط دوستی

~
4

ازدواج

~
3

رابطه با پسر

~
7

رابطه داشتن با پسر

~
2

بددلی و تردید

~
2

ازدواج درست انتخاب صحيح

~
13

جدا شدن از رابطه نامشروع

~
17

از دست دادن بكارت

~
6

فراموش نكردن رابطه قبلي

~
9

نداشتن دوست دختر

~
2

دوست دختر داشتن

~
6

دوست پسر

~
4

رهایی از فکر و خیال

~
2

دوستی اینترنتی

~
2

درخواست ازدواج

~
1

دوستی

~
4

عاقبت دوست پسر داشتن

~
6

نميتونم فراموشش كنم

~
6

تردید در ازدواج

~
2

شناخت قبل از ازدواج

~