سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

افسرده ام

~
4

چطور اعتمادش رو جلب کنم

~
3

خیانت دوست و دختر مورد علاقم

~
1

رابطه عاطفی

~
2

رفاقت

~
1

خیانت

~
1

شك به همسر

~
2

خیانت

~
5

احتمال خیانت دوس دختر

~
1

مشکل بعد ازدواج

~
1

شک و بدبینی

~
6

خیانت

~
1

خیانت

~
7

رفتار بد از طرف دوست پسر

~
0

ارتباط نامزد و خواهرم

~
2

داشتن رابطه متقابل عاشقانه با دوست دختر

~
1

خیانت

~
1

رابطه فردی پیش از ازدواج

~
0

درمان خیانت زناشویی

~
0

خیانت عاطفی

~
1

سردرگمی

~
0

 با گذشته همسر چه کنم؟

~
4

خیانت دختر به پسر

~
1

رفتار همسر با مردان فامیل

~
1

خیانت دوست دختر

~