سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
2

شهوت بیش از حد

~
5

دوستی

~
1

نداشتن استقلال شخصی/فکری

~
7

نا امیدی از زندگی

~
4

اختلال دو قطبی

~
3

ارتباط برقرار کردن با دیگران

~
1

نه گفتن

~
3

وسواس

~
0

مقاله : چالش نوشتن تکالیف مدرسه

~
3

نوع نگاه به زندگی

~
1

چگونه به آرامش برسم

~
12

ترس و اضطراب شدید همراه نا امیدی از آینده

~
1

خودکشی

~
1

ترس و پوچي

~
1

درمان وسواس شمارشی

~
1

نمی تونم خودمو ببخشم

~
1

وسواس

~
1

عصبانیت غیرعادی

~
1

جدی نگرفتن توسط خانواده

~
.
3

زندگي تكراري

~
18

مشکلات فردی و خانوادگی

~
12

پرده بکارت

~